СОНИН ХАЧИН

Мэргэжилүүд 100 жилийн хугацаанд хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

1. Нисгэгч

2. Гал сөнөөгч

3. Үсчин

4. Сувилагч

5. Цагдаа

6. Таксины жолооч

7. Шивээсчин

8. Төмөр замч

9. Оператор

10. Механик инженер

11. Сурвалжлагч