СПОРТ

Бидний шимтэн үздэг мэргэжилийн спортуудын 100 жилийн өмнөх дүр төрх

1. Дугуйн спорт

2. Хүндийн өргөлт

3. Формула

4. Хөл бөмбөг 

5. Хөл бөмбөгийн хаалгач

6. Сагсан бөмбөг

7. Керлинг

8. Хоккей

9. Хоккейн хаалгач

10. Бобследер

11. Газрын теннис

12. Бөх