ГЭРЭЛ ЗУРАГ

Жинхэнэ нөхөрлөлийг харуулах гайхалтай гэрэл зургууд

1. Сайн найзууд: 59 жилийн дараа

2. 15 жилийн дараа

3. 9 жилийн дараа

4. 10, 17, 29 насандаа

5. Хэзээ ч том болдоггүй

6. 70 жилийн дараа

7. 1-р ангиасаа хойш

8. 1980 – 2015 он: 35 жилийн дараа нэг газартаа

9. 30 жилийн дараа сайн найзууд

10. 20 жилийн дараа залуус огт өөрчлөгдөөгүй

 

11. 60 жилийн нөхөрлөл

12. 18 жилийн дараа

13. 76 жилийн нөхөрлөл

14. Нэг л янзаараа