ДЭЛХИЙТҮҮХ

Жуулчидийг ихээр татдаг эртний алдарт байгууламжуудыг сэргээн босогхоос өмнөх байдал ба одоох

1. 1870 -аад оны агуу Сфинкс. МЭӨ 2558-2532 онд байгуулагдсан

Сфинкс одоо

2. Мачу Пичу 1912 он. 1450 онд байгуулагсан

Мачу Пичу одоо

3. Стоунхенж 1877 онд

Стоунхенж одоо

4. Хятадын цагаан хэрэм 1907 онд

Одоо Хятадын цагаан хэрэм

5. Кукулкан пирамид, Чичен Ица (Мексик), 1892 он

Одоо Кукулкан пирамид

6. Аль-Хазне (Петра, Иордан) 1900-1940 оны хооронд

Аль-Хазне одоо

7. Парфенон, Афины Акрополис, 1839 онд. МЭӨ 5 -р зуунд байгуулагдсан

Парфенон одоо