УРАН ЗУРАГ

Өдөр өдрөөр өөрийнхөө хөргийг улам хүндрүүлж зурсан зураачийн сонирхолтой бүтээл

Эхний өдөр

2 дахь өдөр

3 дахь өдөр

4 дэх өдөр

Сүүлийн өдөр