ЭРҮҮЛ МЭНД

Коронавируст уушгины хатгалгааг Хятадын анагаах ухаанаар эмчлэх нь

Өвөр Монголын бүс нутаг дахь Шинэ төрлийн Коронавируст уушгины хатгалгааны эмгэг болон түүнийг Хятадын анагаах ухаанаар эмчлэх нь