ДЭЛХИЙ

Дэлхийн өндөр хүмүүстэй 25 улс

25. Шинэ Зеланд – 171.34см

Дундаж эрэгтэй хүний өндөр 177,73см

Дундаж эмэгтэй хүний өндөр 164,94см

24. Болгар – 171.52см

Дундаж эрэгтэй хүний өндөр 178,24см

Дундаж эмэгтэй хүний өндөр 164,79см

23. Монтенегро – 171.56см

Дундаж эрэгтэй хүний өндөр 178,27см

Дундаж эмэгтэй хүний өндөр 164,85см

22. Ирланд – 172.02см

Дундаж эрэгтэй хүний өндөр 178.92см

Дундаж эмэгтэй хүний өндөр 165.11см

21. Франц – 172.02см

Дундаж эрэгтэй хүний өндөр 179.73см

Дундаж эмэгтэй хүний өндөр 164.88см

20. Беларусь – 172.39см

Дундаж эрэгтэй хүний өндөр 178.44см

Дундаж эмэгтэй хүний өндөр 166.35см

19. Украйн – 172.39см

Дундаж эрэгтэй хүний өндөр 178.45см

Дундаж эмэгтэй хүний өндөр 166.33см

18. Австрали – 172.53см

Дундаж эрэгтэй хүний өндөр 179.20см

Дундаж эмэгтэй хүний өндөр 165.85см

17. Норвеги – 172.65см

Дундаж эрэгтэй хүний өндөр 179.74см

Дундаж эмэгтэй хүний өндөр 165.56см

16. Швед – 172.71см

Дундаж эрэгтэй хүний өндөр 179.73см

Дундаж эмэгтэй хүний өндөр 165.6см

15. Финланд – 172.74см

Дундаж эрэгтэй хүний өндөр 179.59см

Дундаж эмэгтэй хүний өндөр 165.89см

14. Литва – 172.82см

Дундаж эрэгтэй хүний өндөр 179.02см

Дундаж эмэгтэй хүний өндөр 166.61см

13. Герман – 172.87см

Дундаж эрэгтэй хүний өндөр 179.88см

Дундаж эмэгтэй хүний өндөр 165.86см

12. Словени – 172.92см

Дундаж эрэгтэй хүний өндөр 179.80см

Дундаж эмэгтэй хүний өндөр 166.05см

11. Хорват – 173.20см

Дундаж эрэгтэй хүний өндөр 180.78см

Дундаж эмэгтэй хүний өндөр 165.63см

10. Исланд – 173.21см

Дундаж эрэгтэй хүний өндөр 180.49см

Дундаж эмэгтэй хүний өндөр 165.94см

9. Босни ба Херцеговина – 173.35см

Дундаж эрэгтэй хүний өндөр 180.87см

Дундаж эмэгтэй хүний өндөр 165.84см

8. Словак – 173.48см

Дундаж эрэгтэй хүний өндөр 179.50см

Дундаж эмэгтэй хүний өндөр 167.46см

7. Бельги – 173.59см

Дундаж эрэгтэй хүний өндөр 181.69см

Дундаж эмэгтэй хүний өндөр 165.49см

6. Серби – 174.13см

Дундаж эрэгтэй хүний өндөр 180.57см

Дундаж эмэгтэй хүний өндөр 167.69см

5. Чех – 174.28см

Дундаж эрэгтэй хүний өндөр 180.10см

Дундаж эмэгтэй хүний өндөр 168.45см

4. Дани – 174.29см

Дундаж эрэгтэй хүний өндөр 181.38см

Дундаж эмэгтэй хүний өндөр 167.21см

3. Эстони – 175.13см

Дундаж эрэгтэй хүний өндөр 181.59см

Дундаж эмэгтэй хүний өндөр 168.67см

2. Латви – 175.61см

Дундаж эрэгтэй хүний өндөр 181.42см

Дундаж эмэгтэй хүний өндөр 169.79см

1. Нидерланд – 175.62см

Дундаж эрэгтэй хүний өндөр 182.53см

Дундаж эмэгтэй хүний өндөр 168.72см