КИНО УРЛАГ

Диснейн хамгийн хүчирхэг 15 ханхүү

15. Tarzan

14. Prince Naveen

13. Eugene Fitzherbert

12. Kristoff

11. Robin Hood

10. John Smith

9. Li Shang

8. Prince Florian

7. Prince Adam

6. Simba 

5. Prince Eric

4. Aladdin

3. Prince Phillip

2. Prince Charming

1. Hercules