УРЛАГ

Техасын “SandFest” элсэн баримлын уралдааны шилдэг 17 баримал

17.

16.

15. 

14. 

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3-р байр

2-р байр 

1-р байр – Эрх чөлөөний сүйрэл