СОНИН ХАЧИНУРАН ЗУРАГ

Голландын гудамжны зураач Ян Ис Де орон сууцны ханандээр гайхалтай номын сан зуржээ

Нидерландын Утрехт хотод байрладаг энэхүү орон сууцын ханандээр гудамжны зураач Ян Ис Де номын сан зурах санаа гаргажээ. Тэгэхдээ оршин суугчдаас санал авч тэдний дуртай номнуудыг оруулж өгсөн байна.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.