УРАН ЗУРАГ

Тархины хүнд хэлбэрийн саажилттай 90 настай өвгөн ердөө бичгийн машин ашиглан уран зураг зуржээ

Пол Смит гэх 90 настай тархины саажилттай, хөгжлийн бэрхшээлтэй ч энэ нь түүнд гайхалтай уран бүтээл хийхэд саад болсонгүй.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.