ГЭРЭЛ ЗУРАГСОНИН ХАЧИН

Эгч дүү 4 бүсгүй 43 жилийн турш жил бүр ижил дарааллаар зогсон зургаа авхуулдаг байжээ

Брауны эгч дүүс 1975 оноос хойш жил бүр гэрэл зургаа авахуулсаар иржээ. Зураг бүр дээр дөрвөн эгч Хизер, Мими, Бебе, Лаури гэсэн дарааллаар зургаа авахуулдаг байна.

1975он

1976он

1977он

1978он

1979он

1980он

1981он

1982он

1983он

1984он

1985он

1986он

1987он

1988он

1989он

1990он

1991он

1992он

1993он

1994он

1995он

1996он

1997он

1998он

1999он

2000он

2001он

2002он

2003он

2004он

2005он

2006он

2007он

2008он

2009он

2010он

2011он

2012он

2013он

2014он

2015он