ГЭРЭЛ ЗУРАГУРЛАГ

Гэрэл зурагчин Рейчел Барангийн гүнзгий утга, сюрреалист үзэл баримтлал бүхий гэрэл зургууд

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.