ГЭРЭЛ ЗУРАГ

Шведийн гэрэл зурагчин Эрик Йоханссон өөрийн төсөөллийн ертөнцийг үзүүлэх уран дурслал бүхий зургууд

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.