УРЛАГ

Америк сийлбэрч Ра Полетт гэх сийлбэрч 10 жилийн турш Мексикийн цөлд орших нэгэн агуйд ханандээр гайхалтай чулуун сийлбэр хийжээ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

15.