КИНО УРЛАГ

Сүпер баатруудыг сонирхолтойгоор дүрсэлсэн нь

1. BATMAN

2. DEADPOOL

3. IRON MAN

4. SPIDER-MAN

5. THOR

6. WOLVERINE

7. HULK

8. WONDER WOMAN

9. SUPERMAN

10. CAPTAIN AMERICA