ГЭРЭЛ ЗУРАГДЭЛХИЙ

Иран уран бүтээлчийн фотошоп ашиглан бүтээсэн ертөнцийн хуулийг зөрчиж буй мэт сонирхолтой зургууд

1.

2.

saeed_afm_ / Instagram

3.

saeed_afm_ / Instagram

4.

saeed_afm_ / Instagram

5.

saeed_afm_ / Instagram

6.

saeed_afm_ / Instagram

7.

saeed_afm_ / Instagram

8.

saeed_afm_ / Instagram

9.

saeed_afm_ / Instagram

10.

saeed_afm_ / Instagram

11.

saeed_afm_ / Instagram

12.

saeed_afm_ / Instagram

13.

saeed_afm_ / Instagram

14.

saeed_afm_ / Instagram

15.

saeed_afm_ / Instagram

16.

saeed_afm_ / Instagram

17.

saeed_afm_ / Instagram

18.

saeed_afm_ / Instagram

19.

saeed_afm_ / Instagram

20.

saeed_afm_ / Instagram

21.

saeed_afm_ / Instagram

22.

saeed_afm_ / Instagram

23.

 

saeed_afm_ / Instagram

24.

saeed_afm_ / Instagram