КИНО УРЛАГ

Хуучний супер баатруудыг одоогийн баатруудтай хамт

1. The Avengers (2012) / Wonder Woman (1975)

2. Doctor Strange (2016) / The Flash season 4 (2017)

3. Captain America: Civil War (2016) / Supergirl (2015)

4. Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) / The Dark Knight Rises (2012)

5. Deadpool 2 (2018) / Arrow season 6 (2017)

6. Batman (1966) / Man of Steel (2013)

7. X-Men Origins: Wolverine (2009) / Deadpool (2016)

8. Daredevil (2015) / The Dark Knight rises (2012)

9. Captain America: Civil War (2016) / Robocop (1987)

10. The Incredible Hulk (1978) / Black Panther (2018)

11. Batman returns (1992) / The Flash (2014)

12. Superman (1978) / The Dark Knight (2008)