УРАН ЗУРАГ

Гүнзгий утга дүрслэл бүхий зураачийн бүтээлүүд

Тони Хамел гэх Канад уран бүтээлч хүний нарийн төвөгтэй зан үйлийг шинжлэн үздэг. Тэрээр өөрийн санаагаа зураг, баримал хэлбэрээр харуулдаг. Тэрээр хувийн туршлага, ажиглалтаа ашиглан сэтгэлзүйн шинж чанарыг тусгаж, тайлбарласан элэглэлт зургуудыг зурдаг байна.

Tonihamel_artist / Instagram
Tonihamel_artist / Instagram
Tonihamel_artist / Instagram
Tonihamel_artist / Instagram
Tonihamel_artist / Instagram
Tonihamel_artist / Instagram
Tonihamel_artist / Instagram
Tonihamel_artist / Instagram
Tonihamel_artist / Instagram
Tonihamel_artist / Instagram
Tonihamel_artist / Instagram
Tonihamel_artist / Instagram
Tonihamel_artist / Instagram
Tonihamel_artist / Instagram
Tonihamel_artist / Instagram
Tonihamel_artist / Instagram
Tonihamel_artist / Instagram
Tonihamel_artist / Instagram
Tonihamel_artist / Instagram
Tonihamel_artist / Instagram
Tonihamel_artist / Instagram