КИНО УРЛАГУРЛАГ

Диснэйн гүнжүүд далайн дээрэмчин байсан бол

1. Анна

2. Тиана

3. Мулан

4. Аврора

5. Элса

6. Ариэль

Зураг: @yenthejolineart / Instagram