ДЭЛХИЙ

Эртний 7 гайхамшгийг анх ямар байсныг одоогийнхтой нь харьцуулан харуулжээ

1. Родосын Колосс 

2. Гизагийн агуу пирамид 

3. Вавилоны цэцэрлэг

4. Александрын гэрэлт цамхаг 

5. Галикарнас дахь бунхан 

6. Зевсийн хөшөө

7. Эфес дэх Артемидын сүм