КИНО УРЛАГ

Диснейн бүтээлүүдийг япон хийсэн бол

1. Brave

2. Mulan болон Li Shang

3. Ханхүү Eric болон Ariel

4. Aladdin болон Jasmine

5. Flynn Rider болон Rapunzel

6. Princess Aurora болон Prince Phillip

 

7. Snow White болон Prince Phillip

 

8. The Little Mermaid

 

9. John Smith болон Pocahontas

10. Ханхүү Charming болон Cinderella

11. Beast болон Belle

12.  The Princess болон The Frog