АЛДАРТНУУД

Алдартнуудтай ялагхын араггүй харагддаг хүмүүс

1. Katy Perry

2. Taylor Swift

3. Angelina Jolie

4. Ed Sheeran

5. Ariana Grande

6. Leonardo DiCaprio

7. Rihanna

8. Justin Bieber

9. Michael Jackson

10. Messi

 

11. Selena Gomez

12. Zayn Malik 

13. Madonna

14.  Kara Delevin

15.  Megan Fox