ДЭЛХИЙХЭВ МАЯГ

Улс орнуудын эмэгтэйчүүд бидний төсөөлдгөөс хэрхэн хувцалдаг бол

1. Иран

2. Япон

3. Франц

4. Итали

5. Орос

6. Англи

7. Хятад