КИНО УРЛАГ

Дахин бүтээгдсэн алдартай кинонуудыг хуучин постер зурагтай нь харьцуулсан нь

1. Alien (1979-2017)

2. It (1990-2017)

3. Rambo (1982-2018)

4. Jumanji (1995-2017)

5. Jurassic Park (1993-2015)

6. Hulk (2003-2008)

7. King Kong (1976-2017)

8. Batman (1989-2008)

9. Mad Max (1979-2015)

10. The Jungle Book (1994 -2016)

11. Beauty And The Beast (1987-2017)

12. Planet Of The Apes (1968-2017)

13. Godzilla (1956-2014)

14. Superman (1978-2012)

15. King Kong (1933 – 2005)

16. Planet Of The Apes (1968-2001)

17. Spider-man (2002-2012)

18. Robocop (1987-2014)

19. Power Rangers (1995-2017)

20. Star Trek (1979-2016)