АМЬТАДБАЙГАЛЬУРГАМАЛ

Байгаль орчиндоо ээлтэй инженерийн шийдлүүд

1. Австралийн нэгэн арал дээр суурилуулсан улаан хавчны гарц

2. Хуванцар сав дахин боловсруулахад өгөхөд хялбар болгох үүднээс хогийн саванд хийсэн тусгай нүхнүүд

3. Амьтдыг аюулгүй зам гарах нөхцлийг хангасан Сингапур дахь гүүр 

 

4. Японд төмөр замын доогуур гарах яст мэлхийний гарц 

5. Модны үндсийг огтлохгүйн тулд гарагсан хашааны загвар

6. Хөдөөгийн тосгоны тойрог зам

7. Модонд ээлтэй архитектурын өөр нэг шийдэл

8. Ус дэмий асгарахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд

9. Тайрч болох байсан ч тэд байгаль сүйтэгхийг хүссэнгүй